FANDOM


"Photon" (フォトン or 光子(フォトン) Foton) là những lá bài có thuộc tính ánh sáng được sử dụng bởi Kite Tenjo, Dextra và Nitro trong Yu-Gi-Oh! Zexal và được tạo ra bởi Dr. Faker và Mr.Heartland. Nguyên bản được phát hành trong gói Photon Shockwave. Hầu hết quái vật nguyên bản đều mặc giáp hoặc có vảy phát ra ánh sáng xanh. The "Photon" là mật thiết liên quan đến "Galaxy" nguyên bản.

Trong phim hoạt hình, bộ bài của Kite đã dc tạo ra bởi sử dụng khoa học từ không gian khác, về sau dược tiết lộ là thế giới Barian, mặc dù Astral đã so sánh năng lượng của:" Galaxy-Eyes Photon Dragon" với thế giới của anh ấy

Trong vật lý, một photon là năm hạt cơ bản, các lượng tử ánh sáng và tất cả các hình thức điện bức xạ, và là người vận chuyển sức mạnh cho các lực điện từ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.