FANDOM


Phoenix Wing Wind Blast
(ほう)(よく)(ばく)(ふう)
PhoenixWingWindBlast-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
よくの
ばく
ふう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
よく
の爆
ばく
ふう
 Tên Nhật (rōmaji) Hōyoku no Bakufū
 Tên Hàn 봉황날개의 폭풍
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 63356631
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.