FANDOM


Pharaoh's Servant
ファラオのしもべ
PharaohsServant-DR2-EN-C-UE
 Tên Nhật ファラオのしもべ
 Tên Nhật (rōmaji) Farao no Shimobe
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 900 / 0
 Mã số 52550973
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.