Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Pharaoh's Servant
ファラオのしもべ
PharaohsServant-DR2-EN-C-UE.png
 Tên Nhật ファラオのしもべ
 Tên Nhật (rōmaji) Farao no Shimobe
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 900 / 0
 Mã số 52550973
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement