FANDOM


Phantom Magician
(げん)(えい)()(じゅつ)()
PhantomMagician-GENF-EN-C-1E
 Tên Việt Pháp Sư Bóng Ma
 Tên Nhật (Kana)
げん
えいの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
えい
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Gen'ei no Majutsushi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 700
 Mã số 24103628
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.