FANDOM


"Phantom Knights", còn gọi là "Phantom" (ファントム Fantomu) ở Nhật, là một archetype được dùng bởi Yuto trong Yu-Gi-Oh! ARC-V. Nó chứa một archetype-phụ, "The Phantom Knights".

Do tên tiếng Nhật của nó, mà một số lượng bài không liên quan, như là "Grass Phantom" và "Odd-Eyes Phantom Dragon", cũng thuộc archetype này. Tuy nhiên, bởi vì TCGOCG hỗ trợ cho archetype này chỉ hoạt động theo Bài PhépBẫy, nên nó cũng không có vấn đề gì.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.