FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 13:56, ngày 25 tháng 3 năm 2020Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (1.458 byte) (+1.458)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Anime card | reconstructed_lore = yes | fanart = PhantasmalMartyrs-Fanart.png | image = PhantasmalMartyrs-EN-Anime-GX.png | ja_image = PhantasmalMartyrs…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.