Phantasmal Martyr Token
(げん)()(じゅん)(きょう)(しゃ)トークン
PhantasmalMartyrToken-Fanart.png
 Tên Việt Thế Thân Tử Đạo Ảnh Ma
 Tên Nhật (Kana)
げん
まの
じゅん
きょう
しゃトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の殉
じゅん
きょう
しゃ
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Genma no Junkyōsha Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Phantasmal Demon Martyr Token
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fiend / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.