FANDOM


Phantasm Token
(げん)()トークン
PhantasmToken-DAR-EN-VG
 Tên Việt Thế Thân Ảnh Hồn
 Tên Nhật (Kana)
げん
まトークン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Genma Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Demon Token
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Token
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.