FANDOM


Phantasm Emperor Trilojig
(げん)()(てい)トリロジーグ
PhantasmEmperorTrilojig-19PP-JP-OP
 Tên Việt Tam Ảo Ma Hoàng Trilojig
 Tên Nhật (Kana)
げん
ていトリロジーグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
てい
トリロジーグ
 Tên Nhật (rōmaji) Genmatei Torirojīgu
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Demon Emperor, Trilojig
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác