Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Biểu tượng nằm ở góc trên, gần dòng [Spell Card].

Bài Phép Tức thời (Quick-Play Spell Card hay Instant Magic Card) (Japanese: (そっ)(こう)()(ほう)カード Sokkō Mahō Kādo; Chinese: 速攻魔法卡 Sùgōng Mófǎkǎ) là dạng Bài PhépPhép Mức 2 (Spell Speed 2), và nó có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào từ tay người chơi ngay trong lượt của họ. Ngoài ra nó còn có thể được kích hoạt trong lượt của đối phương nếu nó đã được Úp từ lượt trước đó. Bài tương tự như "Mystical Space Typhoon" và "Super Polymerization" là các ví dụ cụ thể của Bài Phép Tức thời.

Một số Luật cơ bản

  • Bạn có thể kích hoạt Bài Phép Tức thời từ tay bạn bất kỳ lúc nào trong lượt của bạn, nhưng không thể làm điều đó khi trong lượt của đối phương, trừ khi dùng hiệu ứng của "Condemned Maiden".
  • Bài Phép Tức thời mặt-úp có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào trong lượt của đôi bên. Tuy nhiên chúng không thể kích hoạt trong lượt chúng vừa được Úp xuống. Nghĩa là khi người chơi vừa úp Bài Phép Tức thời xuống, họ không thể kích hoạt nó cho đến khi bắt đầu lượt kế tiếp của đối phương.
  • Bài Phép Tức thời có thể kích hoạt để phản hồi lại các lá bài khác.