Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Biểu tượng nằm ở góc trên, gần dòng [Spell Card].

Bài Phép Môi trường (Field Spell Card hay Field Magic Card) (Japanese: フィールド()(ほう) Fīrudo Mahō Kādo; Chinese: 場地魔法卡 Chǎngdì Mófǎkǎ) là dạng Bài Phép làm thay đổi trạng thái sân chơi của chủ sở hữu (nếu mỗi bên điều khiển 1 Môi trường riêng) hoặc cả hai người chơi (nếu chỉ 1 bên điều khiển môi trường). Nó là Phép Mức 1 (Spell Speed 1).

Hầu hết, Bài Phép Môi trường sẽ giúp tăng ATK, DEF hoặc thay đổi Hệ, Loại của quái thú. Tuy nhiên cũng có nhiều loại như: tái sử dụng bài, hoặc quái thú ("Madolche Chateau", "The Grand Spellbook Tower"), làm suy yếu quái thú đối phương ("Shien's Castle of Mist"), tìm kiếm và/hoặc phủ đầy quái thú lên sân ( "Naturia Forest", "Shrine of Mist Valley", "Scrap Factory"), hoặc ngăn chặn việc phủ đầy quái thú lên sân ("Summon Breaker"); hoặc giống như để tạo thêm phần lợi thế cho mình như Bài Phép Duy trì ("The Seal of Orichalcos", "Mount Sylvania")

Theo OCG (từ 21/03/2014) và TCG (từ tháng 10/2014) thì cả hai người chơi sẽ sở hữu 1 Môi trường của riêng mình. Do đó một số luật đi kèm cũng đã thay đổi.

  • Bạn có thể kích hoạt Bài Phép Môi trường bất kỳ lúc nào trong Lượt Chính của bạn; và bài đã có sẵn trong Vùng Môi trường của bạn sẽ bị đưa vào Mộ bài bởi Hệ thống Trò chơi.

Theo Luật cũ

  • Bài Phép Môi trường được kích hoạt sẽ nằm ở Vùng Môi trường, và chỉ duy nhất một Bài Phép Môi trường có thể tồn tại trên sân. Nếu có Bài Phép Môi trường mới được kích hoạt, lá cũ sẽ bị hủy bởi Hệ thống Trò chơi sau khi lá mới được thực thi xong.
  • Bạn có thể kích hoạt Bài Phép Môi trường bất kỳ lúc nào trong Lượt Chính của bạn; và bài đã có trong Vùng Môi trường đó sẽ bị hủy bởi Hệ thống Trò chơi . Nếu bạn Úp Bài Phép Môi trường trong khi đối phương đang có lá Môi trường khác đang kích hoạt, thì lá bài đó của đối phương sẽ không bị hủy hay bị vô hiệu do việc Úp bài đó không tạo Chuỗi (Chain). Nếu trong Chuỗi đang thực thi, lá Môi trường mới được kích hoạt bị hủy (hoặc bị buộc rời khỏi Vùng Môi trường) thì lá cũ sẽ không bị hủy (Do hiệu ứng của lá mới chưa kịp áp dụng nên lá cũ không bị hủy bởi Hệ thống Trò chơi). Vd như dùng "Mystical Space Typhoon" phản hồi lại sự kích hoạt của một lá Bài Phép Môi trường.
Advertisement