FANDOM


Performapal Whim Witch
EM(エンタメイト)ウィム・ウィッチ
PerformapalWhimWitch-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトウィム・ウィッチ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ウィム・ウィッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Wimu Wicchi
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Whim Witch
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 윔 위치
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 64450427
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.