FANDOM


Performapal Trump Witch
EM(エンタメイト)トランプ・ウィッチ
PerformapalTrumpWitch-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Hành Giả Phù Thuỷ Át Chủ Bài
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトトランプ・ウィッチ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
トランプ・ウィッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Toranpu Wicchi
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Trump Witch
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 트럼프 위치
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 91584698
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.