Performapal Trump Girl
EM(エンタメイト)トランプ・ガール
PerformapalTrumpGirl-BOSH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトトランプ・ガール
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
トランプ・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Toranpu Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Trump Girl
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 4
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 200
 Mã số 42002073
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.