FANDOM


Performapal Swincobra
EM(エンタメイト)ブランコブラ
PerformapalSwincobra-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトブランコブラ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ブランコブラ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Burankobura
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Swing Cobra
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Reptile / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1800
 Mã số 93892436
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.