FANDOM


Performapal Seal Eel
EM(エンタメイト)シール・イール
PerformapalSealEel-INOV-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Niêm Ấn Chình Ngư
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトシール・イール
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
シール・イール
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Shīru Īru
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Seal Eel
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 씰 일
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Fish / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 33833230
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.