FANDOM


Performapal Salutiger
EM(エンタメイト)ヘイタイガー
PerformapalSalutiger-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトヘイタイガー
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ヘイタイガー
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Heitaigā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Warrior Tiger
 Tên Hàn E(엔터)M(메이트) 헤이타이거
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 500
 Mã số 44364077
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.