Performapal Radish Horse
EM(エンタメイト)ラディッシュ・ホース
PerformapalRadishHorse-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトラディッシュ・ホース
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ラディッシュ・ホース
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Radisshu Hōsu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Radish Horse
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 래디시 호스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 3
 Loại Plant / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 71863024
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.