FANDOM


Performapal Pendulum Sorcerer
EM(エンタメイト)ペンデュラム・マジシャン
PerformapalPendulumSorcerer-CT13-EN-SR-LE
 Tên Việt Hành Giả Pháp Sư Dao Động
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトペンデュラム・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ペンデュラム・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Pendyuramu Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Pendulum Magician
 Tên Hàn E(엔터)M(메이트) 펜듈럼 매지션
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 47075569
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.