FANDOM


Performapal Parrotrio
EM(エンタメイト)インコーラス
PerformapalParrotrio-YS16-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトインコーラス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
インコーラス
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Inkōrasu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Parakhorus
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Winged Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 56675280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.