FANDOM


Performapal Odd-Eyes Synchron
EM(エンタメイト)オッドアイズ・シンクロン
PerformapalOddEyesSynchron-BLLR-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトオッドアイズ・シンクロン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
オッドアイズ・シンクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Oddoaizu Shinkuron
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Odd-Eyes Synchron
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Spellcaster / Pendulum / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 600
 Mã số 82224646
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.