FANDOM


Performapal Momoncarpet
EM(エンタメイト)モモンカーペット
PerformapalMomoncarpet-YS16-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトモモンカーペット
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
モモンカーペット
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Momonkāpetto
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Momoncarpet
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 7
 Loại Beast / Pendulum / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 100
 Mã số 20281581
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.