FANDOM


Performapal Heavenly Magician
EM(エンタメイト)(てん)(くう)()(じゅつ)()
 Tên Việt Hành Giả Pháp Sư Thiên Đàn
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイト
てん
くうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
てん
くう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Tenkū no Majutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Heavenly Magician
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 100
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.