Performapal Handstandaccoon
  • Nhật: EMリターンタンタン
  • Kana: エンタメイトリターンタンタン
  • Romaji: Entameito Ritāntantan
  • Việt: Hành Giả Gấu Mèo Nghịch Đảo
Khác:
Entermate Return Tantan
Hệ

THỔ

Cấp sao

2 CG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

Giới hạn Dao động

3

3
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển; đưa nó về tay.
3
[ ]
Nếu lá này bị tiêu diệt trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; đưa nó về tay.
CÔNG / 400   THỦ / 600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh Performapal Handstandaccoon Once per turn: You can target 1 card you control; return it to the hand.If this card is destroyed by battle: You can target 1 card on the field; return it to the hand.
Nhật EM(エンタメイト)リターンタンタン ①:1ターンに1度、自分フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻す。①:このカードが戦闘で破壊された場合、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを持ち主の手札に戻す。
Entameito Ritāntantan

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.