Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Performapal Handstandaccoon
EM(エンタメイト)リターンタンタン
PerformapalHandstandaccoon-RATE-EN-C-1E.png
 Tên Việt Hành Giả Gấu Mèo Nghịch Đảo
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトリターンタンタン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
リターンタンタン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Ritāntantan
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Return Tantan
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 리턴탕탕
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 3
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 600
 Mã số 81055000
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa