Performapal Gongato
EM(エンタメイト)ドラネコ
PerformapalGongato-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトドラネコ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ドラネコ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Doraneko
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Gongcat
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 도라고양이
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 09106362
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.