FANDOM


Performapal Gatlinghoul
EM(エンタメイト)ガトリングール
PerformapalGatlinghoul-MACR-JP-SR
 Tên Việt Hành Giả Quỷ Súng Sáu Ống
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトガトリングール
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ガトリングール
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Gatoringūru
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Gatlinghoul
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 900
 Mã số 49820233
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.