FANDOM


Performapal Fireflux
EM(エンタメイト)ホタルクス
PerformapalFireflux-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Đom Đóm Lửa
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトホタルクス
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ホタルクス
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Hotarukusu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Fireflux
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 반딧불스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Insect / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 12255007
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.