FANDOM


Performapal Extra Slinger
EM(エンタメイト)エクストラ・シューター
PerformapalExtraSlinger-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトエクストラ・シューター
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
エクストラ・シューター
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Ekusutora Shūtā
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Extra Shooter
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 엑스트라 슈터
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1100
 Mã số 45591967
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.