FANDOM


Performapal Coin Dragon
  • Nhật: EM 小判竜
  • Kana: エンタメイト ドラゴ・リモーラ
  • Romaji: Entameito Dorago Rimōra
  • Việt: Hành Giả Lý Ngư Long
Khác:
Entermate Drago Remora
Hệ

THỦY.png THỦY

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Giới hạn Dao động

5

5
Nếu bạn điều khiển quái thú Rồng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Vùng Dao động của bạn.
5
[ ]
Tất cả quái thú Rồng bạn điều khiển tăng 500 CÔNG, chúng cũng không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài.
CÔNG / 1700   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh Performapal Coin Dragon If you control a Dragon-Type monster: You can Special Summon this card from your Pendulum Zone.All Dragon-Type monsters you control gain 500 ATK, also they cannot be destroyed by card effects.
Nhật EM(エンタメイト) 小判竜(ドラゴ・リモーラ) ①:自分フィールドにドラゴン族モンスターが存在する場合に発動できる。(ペンデュラム)ゾーンのこのカードを特殊召喚する。①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分フィールドのドラゴン族モンスターの攻撃力は500アップし、効果では破壊されない。
Entameito Dorago Rimōra

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.