Performapal Changeraffe
EM(エンタメイト)チェーンジラフ
PerformapalChangeraffe-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトチェーンジラフ
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
チェーンジラフ
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Chēnjirafu
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Chain Giraffe
 Tên Hàn EM(엔터메이트) 체인지라프
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 5
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 500
 Mã số 69228245
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.