FANDOM


Performapal Camelump
EM(エンタメイト)ラクダウン
PerformapalCamelump-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Hành Giả Trì Đà
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトラクダウン
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ラクダウン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Rakudaun
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Rakudown
 Tên Hàn EM낙다운
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Beast / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1800
 Mã số 44481227
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.