FANDOM


Performapal Bit Bite Turtle
EM(エンタメイト)ビッグバイトタートル
PerformapalBitBiteTurtle-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
EM
エンタメイトビッグバイトタートル
 Tên Nhật (Chuẩn) EM
エンタメイト
ビッグバイトタートル
 Tên Nhật (rōmaji) Entameito Biggubaitotātoru
 Tên Nhật (Dịch) Entermate Big Bite Turtle
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Reptile / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 89113320
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.