Performage Trick Clown
Em(エンタメイジ) トリック・クラウン
PerformageTrickClown-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
Em
エンタメイジ トリック・クラウン
 Tên Nhật (Chuẩn) Em
エンタメイジ
トリック・クラウン
 Tên Nhật (rōmaji) Entameiji Torikku Kuraun
 Tên Nhật (Dịch) Entermage Trick Clown
 Tên Hàn Em트릭크라운
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 67696066
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.