FANDOM


Performage Flame Eater
Em(エンタメイジ) フレイム・イーター
PerformageFlameEater-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
Em
エンタメイジ フレイム・イーター
 Tên Nhật (Chuẩn) Em
エンタメイジ
フレイム・イーター
 Tên Nhật (rōmaji) Entameiji Fureimu Ītā
 Tên Nhật (Dịch) Entermage Flame Eater
 Tên Hàn Em플레임이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 04807253
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.