FANDOM


Penguin Soldier
ペンギン・ソルジャー
PenguinSoldier
Nhóm liên quan Penguin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 750/500
Mã số 93920745
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
LẬT: Bạn có thể chọn mục tiêu lên tới 2 quái thú trên sân; lấy lại các mục tiêu đó về tay.
English Description
FLIP: You can target up to 2 monsters on the field; return those targets to the hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.