FANDOM


Pendulum Xyz
  • Nhật: ペンデュラム・エクシーズ
  • Romaji: Pendyuramu Ekushīzu
  • Việt: Dao Động Bứt Phá
Loại bài

Phép

Dùng các lá bài ở Vùng Dao động của bạn cho Triệu hồi XYZ.[Ghi chú 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Pendulum Xyz Use your Pendulum Zone cards for an XYZ Summon.
Nhật Pゾーンのカードでエクシーズ召喚する

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Mặc dù không được để cập trên nguồn được viết, lá này cũng có thể khiến một trong các Nguyên liệu Bứt phá được sử dụng có cùng Cấp như lá còn lại.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.