FANDOM


Pendulum Storm
ペンデュラム・ストーム
PendulumStorm-BOSH-EN-SR-1E
 Tên Nhật ペンデュラム・ストーム
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Sutōmu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83461421
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.