FANDOM


Pendulum Impenetrable
ペンデュラム・モラトリアム
PendulumImpenetrable-WSUP-EN-PScR-1E
 Tên Việt Dao Động Bất Trị
 Tên Nhật ペンデュラム・モラトリアム
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Moratoriamu
 Tên Nhật (Dịch) Pendulum Moratorium
 Tên Hàn 펜듈럼 모라토리엄
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 60434189
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.