FANDOM


Pendulum Hole
ペンデュラム・ホール
PendulumHole-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật ペンデュラム・ホール
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Hōru
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 68477598
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.