FANDOM


Pendulum Fusion
ペンデュラム・フュージョン
PendulumFusion-DPDG-EN-SR-1E
 Tên Nhật ペンデュラム・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Fyūjon
 Tên Hàn 펜듈럼 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 65646587
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.