FANDOM


Pendulum Call
ペンデュラム・コール
PendulumCall-SDMP-EN-C-1E
 Tên Nhật ペンデュラム・コール
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Kōru
 Tên Hàn 펜듈럼 콜
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 53208660
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.