Pendulum Back
ペンデュラム・バック
PendulumBack-SDMP-EN-C-1E.png
 Tên Việt Dao Động Trở Lại
 Tên Nhật ペンデュラム・バック
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Bakku
 Tên Hàn 펜듈럼 백
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 76660409
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.