FANDOM


Pendulum Back
ペンデュラム・バック
PendulumBack-SDMP-EN-C-1E
 Tên Việt Dao Động Trở Lại
 Tên Nhật ペンデュラム・バック
 Tên Nhật (rōmaji) Pendyuramu Bakku
 Tên Hàn 펜듈럼 백
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 76660409
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.