FANDOM


"Pendulum" (ペンデュラム Pendyuramu) là một nhóm bài gồm các Quái thú Dao động và các lá bài mà hỗ trợ chúng.

Nhóm bài này bao gồm hai nhóm bài phụ, "Pendulum Dragon" và "Pendulumgraph".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.