FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Parental Seahorse
タツノオトシオヤ
 Tên Nhật タツノオトシオヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Tatsunootoshioya
 Tên Hàn 어버이해마
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1400
 Mã số 54537489
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.