FANDOM


Paradox Fusion
パラドックス・フュージョン
ParadoxFusion-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Nghịch Lý Dung Hợp
 Tên Nhật パラドックス・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Paradokkusu Fyūjon
 Tên Hàn 패러독스 퓨전
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 57355219
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác