FANDOM


Pandora's Jewelry Box
パンドラの(ほう)()(ばこ)
PandorasJewelryBox-INOV-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana) パンドラの
ほう
ばこ
 Tên Nhật (Chuẩn) パンドラの宝
ほう
ばこ
 Tên Nhật (rōmaji) Pandora no Hōgubako
 Tên Hàn 판도라의 보구함
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Wyrm / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 15936370
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.