FANDOM


Paleozoic Anomalocaris
バージェストマ・アノマロカリス
PaleozoicAnomalocaris-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật バージェストマ・アノマロカリス
 Tên Nhật (rōmaji) Bājesutoma Anomarokarisu
 Tên Nhật (Dịch) Burgesstoma Anomalocaris
 Tên Hàn 버제스토마 아노말로카리스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 61307542
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.