FANDOM


Paladin of the Cursed Dragon
闇竜の黒騎士(ブラックナイト・オブ・ダークドラゴン)
PaladinoftheCursedDragon-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Ám Long Hắc Kỵ Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
闇竜の黒騎士
ブラックナイト・オブ・ダークドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 闇竜の黒騎士
ブラックナイト・オブ・ダークドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Naito Obu Dāku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Black Knight of Dark Dragon
 Tên Hàn 암룡의 흑기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 68670547
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.