FANDOM


Paladin of Dark Dragon
黒竜の聖騎士(ナイト・オブ・ブラックドラゴン)
PaladinofDarkDragon-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
黒竜の聖騎士
ナイト・オブ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒竜の聖騎士
ナイト・オブ・ブラックドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Naito Obu Burraku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Knight of Black Dragon
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 71408082
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.